skip to Main Content

16.-18. august 2013 toimus Prangli saarel Tallinna noorte suvelaager teemal „Kui Jeesus on mu paadis, võin ma naerda ka tormis“. Laagrist võttis osa 23 inimest.

Reede õhtul koguneti Viimsis asuvas Leppneeme sadamas, kust algas ühine praamisõit Prangli saarele. Teisel pool, Kelnase sadamas, ootas laagrirahvast kastiauto, mis noored koos pagasiga Prangli Rahvamajja viis. Lühike sõit tekitas palju elevust ning andis laagrile lõbusa alguse. Rahvamaja õuele püstitati telklaager ja verandale kaeti ühiseks õhtusöögiks laud. Peale õhtusööki veedeti koos aega mänge mängides ning hingamispäev võeti Liisu juhtimisel vastu lauluga.

Laupäeva hommik algas kerge hommikuvõimlemisega, millele järgnes laagrikokkade Laura ja Marleeni poolt lõkke peal valmistatud hommikusöök. Terve laagri jooksul maitsestasid putru Mariliisi, Gretheli ja Eha poolt valmistatud moosid.

Peale hingamispäeva õppetükki rääkis Arved Lint noortele, kuidas toetuda oma elutormides Jeesusele. Aluseks võeti Markuse evangeeliumi 4.peatükis olev tekst, kus Jeesus vaigistab tormi, päästes jüngrid uppumisohust. Arutleti teksti erinevate aspektide üle ning jõuti üheskoos arvamusele, et käsitletava teema puhul on oluliseks usaldus Jeesuse vastu. Arved rõhutas sealjuures Jumala Sõna tähtsust, kuna usaldus Jumalasse tuleb Tema tundmaõppimisest ja tundmaõppimine käib just läbi Piibli.

Hingamispäeva jumalateenistusele järgnes jalutuskäik Prangli saarel. Hoolimata vihmasest ja tuulisest ilmast, olid kõik matkalised heatujulised ning reipad. Üheskoos käidi vaatamas saarel olevat kabelit ja jalutati mööda randa. Julgemad laagrilised käisid külma ilma trotsides ujumaski. Eriti meeldejäävaks vaatamisväärsuseks Prangli saarel oli Eestis ainekene maagaasi läte, mille ka meie noored ära katsetasid.

Õhtu veedeti koos lõkke ümber. Mängiti mänge, lauldi ja küpsetati vahukomme. Arved jätkas jutlustust hommikustel teemadel. Jutlus läks üle ühiseks aruteluks ja kogemuste jagamiseks, mis kestis veel hilistundideni. Koos arutleti noorte jaoks olulistel teemadel.

Pühapäev algas peale hommikusööki piiblitunniga, kus vaadati läbi selle päeva õppetükk. See haakus täpselt hingamispäeval käsitletud teemaga ehk jätkati arutlust Tema Sõnast, pöörates tähelepanu asjaolule, et Püha Vaim ei juhi meid kunagi sinna, kuhu ei juhi Jumala Sõna.

Piiblitunnile järgnes vaba aeg, mil iga üks sai vastavalt oma soovile tegevust leida. Paljud kasutasid aega saare peal ringi jalutamiseks. Sai käia nii muuseumis, suveniiripoes kui ka ujumas. Tallinnast kaatriga kohale tulnud Jaan pakkus noortele võimalust käia mere peal tuubiga sõitmas. Nii mõnigi sai endale sellest meeldejääva elamuse.

Laager lõpetati küsitlusega noortetöö teemal, et nii laagri põhikorraldaja Priit kui ka kõik teised saaksid ideid ja inspiratsiooni ka edaspidiseks. Tagasi mandrile jõuti pühapäeva õhtul kella kuue ajal.

Back To Top