skip to Main Content
Pastorid ja kogudusevanemad on koguduse vaimulikud juhid, kelle ülesandeks on nii sõna kui eeskujuga pidevalt püüda juhtida kogudust sügavamasse ja täielikumasse kristlikku kogemusse.
Pastorid ja kogudusevanemad juhivad koguduse tegevust selle kõikides tööharudes ning edendavad misjonitööd.
Back To Top