skip to Main Content

Hoolekandeosakonna töö eesmärgiks on korraldada hoolitsust eakate, põdurate, puudustakannatavate või muudes raskustes koguduseliikmete aineliste, hingeliste ja vaimulike vajaduste eest. Vajadusel võimaldatakse liikumisraskustega koguduseliikmeil saada pühast õhtusöömaajast osa nende oma kodus.

Back To Top