skip to Main Content

Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Kogudus on osa ülemaailmsest adventkogudusest. Eestimaa pealinnas on kogudus tegutsenud juba rohkem kui sajandi. Liikmete arv meie koguduses on kõikunud eri aegadel, püsides viimastel aastatel nelja- ja poolesaja inimese ümber.

Koguduse töö paremaks korraldamiseks, oma liikmete eest hoolitsemiseks ning neile võimetekohase rakenduse pakkumiseks tegutsevad koguduses erinevad tööharud ja toimkonnad:

  • Muusika osakond
  • Hingamispäevakooli osaond
  • Lastetöö osakond
  • Noortetöö osakond
  • Rajaleidjad
  • Hoolekandeosakond
  • Infotöö osakond

Lisaks toimuvad regulaarselt koguduse ühised ettevõtmised, õppepäevad, laagrid ja ka lühemad väljasõidud. Kõik ikka selleks, et Jumalat ja üksteist kui Jumala perekonda paremini tundma õppida.

Iganädalaselt kohtume koguduse majas Mere pst 3 järgmistel aegadel:

reedeti kell 19:00 palve- ning osaduskoosolek
laupäeviti kell 10:00 Piibli uurimine väikestes gruppides
laupäeviti kell 11:15 jumalateenistus
laupäeviti kell 18:00 õhtune teenistus

Kuna usume, et ühine Piibli uurimine on väga oluline, siis tegutseb Tallinnas ka kodune palvegrupp, millega oled oodatud tutvuma ja ühinema:

teisipäeviti Meriväljal kell 18:30, Väina teel (info: Eha, 6232 129)

Kui Sul on küsimusi koguduse töö või teenistuste kohta, siis võta julgesti ühendust pastoriga:
Olavi Laur, tel: +372 53419271, olavi.laur@advent.ee

Võid kirjutada ka koguduse e-postile: tallinn.est@advent.ee (kirjasid loeb ja neile vastab pastor)

Oled väga oodatud!
Back To Top