skip to Main Content

21.-22. oktoobril toimusid iga-aastased Noortepäevad. Seekordne üritus oli korraldatud Tallinnas ning põhiteemaks oli „Iseäralik ligimene“.

Reedeõhtune koosolek algas kell 20.00 Tallinna adventkirikus ülistusteenistuse ja muusikaettekannetega. Lisaks sellele rääkis Kaisa Rosin oma kogemuse, jutustades, kuidas Jumal oli ühe kooliga seotud raske olukorra lahendanud. Jutluse pidas Noortepäevade peakõneleja, Mariel Pilois, kes elab ja töötab Soomes, aga on rahvuselt indialane ning pärit Mauritiuse saarelt. Ta rääkis, kuidas ta väikese poisina koos vanematega Euroopasse tuli, ja halvustavast suhtumisest, mis talle kui mustanahalisele osaks langes. Oma kõnes õhutas ta kuulajaid olema sallivamad inimeste suhtes, kes on teistsugused – kas teisest rahvusest, teistsuguse nahavärviga või mõne muu kultuuri esindajad.

Laupäevased koosolekud toimusid Tallinna Nelipühi kirikus. Hommik algas õppetükitunniga, mille ajal said lapsed olla lastetunnis. Jutluse pidas taas Mariel Pilois. Seekord oli teemaks erinevate rahvuste ja rasside omavaheline läbisaamine. Eriti rõhutas Mariel kiriku tööd selle läbisaamise edendamises, öeldes, et kirik ja meie kõik koguduseliikmetena peaksime olema justkui sillaehitajad, kes aitavad parandada suhteid erinevatest kultuuridest pärit inimeste vahel.

Lõunal oli võimalus võtta osa mõnedest töökodadest. Ülle Ploompuu õpetas soovijatele muusikat, nii teoreetilisest kui praktilisest küljest, Mairo Tutk juhendas poistele mõeldud meisterdamistöökoda ja Mariel Pilois rääkis oma töökojas kultuuridevahelistest erinevustest. Seal said osalejad aru, miks on erinevast kultuurist inimeste vahel nii sageli vääritimõistmist. Probleem peitub asjaolus, et näoilmed, liigutused ja žestid, mis näiteks eurooplaste jaoks tähendavad ühte, ei pruugi teistsuguses kultuuriruumis kasvanud inimeste jaoks sugugi sedasama tähendada. Kui lisada siia ka erinevad tavad ja kombed, muutub olukord veel keerulisemaks. Seetõttu on tähtis, et enne, kui me teise inimese käitumist hindame, õpiksime tundma kultuuri, milles ta on kasvanud.

Õhtul, algusega kell 20.00, toimus öökirik, mille jaoks oli peaaegu iga linn valmistanud mõne etteaste. Sai vaadata näidendeid või videosid ning kuulata laule ja pillilugusid. Ettekannete vahepaladena esitasid Tallinna III koguduse liikmed lühinäidendeid, mille teemadeks olid salmid Pauluse 1. kirjast korintlastele, 13. peatükist, tuntud ka kui armastuse ülemlaul.

Selle aasta Noortepäevad olid nii huvitavad kui ka mõtlemapanevad. Lisaks köitvate ettekannete nautimisele ja sõpradega kohtumisele sai iga osaleja palju uusi teadmisi erinevatest kultuuridest ja suhtlemisest inimestega, kes on meist millegi poolest teistsugused. Usun, et igaüks leidis midagi, mida ka oma elus rakendada.

Back To Top