skip to Main Content

23. juuni õhtul toimus Tõdval Tallinna I Adventkoguduse jaaniõhtu.

Kõigepealt kogunesid osavõtjad Männikule, kus pastor Toivo Kaasik ristis Immanuel Volkonski ja Meelis Milleri, kes soovisid kogudusega liituda.

Järgmiseks sõideti Tõdva palvemaja juurde, kus toimus õhtu põhiosa. Osalejatel oli võimalus rääkida vanade sõpradega ning Janne Kütimaa aitas ühe huvitava seltskonnamängu käigus leida ka uusi tuttavaid ja saada teiste kohta teada igasuguseid põnevaid fakte. Samal ajal tegeleti ka lastega, kes said Ruth ja Marleen Lobjaka juhendamisel mängida liikumismänge.

Hiljem pidas Toivo Kaasik lühikese jutluse apostel Pauluse töömeetoditest, mille käigus võisid kuulajad avaldada ka oma mõtteid ja arvamusi. Ametlikult lõppes õhtu lõkke ääres lauldes, aga paljud veetsid kustuva jaanitule ümber aega hilisööni.

Back To Top