skip to Main Content

9. ja 10. aprillil toimus Rakvere Adventkirikus rajaleidjate märgilaager teemaga „24 tundi rajaleidmist“. Osa võttis 30 rajaleidjat Rakverest, Tallinnast ja Haapsalust. Laagris oli võimalik teha viis märki: pühamuteenistus, õmblemine, ajakirjandus, tervislik toitumine ja arvutiõpetus.

Laager algas 9. aprilli pärastlõunal kell 16.00. Avamisele ja lühikesele tutvustusele, mille käigus räägiti rajaleidjatest kui organisatsioonist, järgnes pühamuteenistuse märgi tegemine. Selle viis läbi Rakvere Adventkoguduse pastor Ergo Naab. Osalejad said teada, milline nägi välja Iisraeli rahva kõrbepühamu nii seest kui väljast, missuguseid asju teenistustel kasutati ning mis oli iga eseme tähendus.

Õhtul, pärast lühikest jalutuskäiku Rakveres ja õhtusööki, said rajaleidjad täita õmblemise märgi tingimusi. Kristi Kogermanni juhendamisel õmbles igaüks endale koti. Kuna soovijaid oli palju, lõpetasid viimased oma töö alles järgmisel hommikul, aga tegemata ei jäänud märk kellelgi.

Pühapäeva hommikul toimus ka ajakirjanduse märgi tegemine. Läbiviijaks oli Helis Ust, kes rääkis artikli kirjutamise nõuetest, tõi välja punktid, millest iga ajakirjanik peab juhinduma, ning selgitas, milline peaks olema hea uudis. Koduse tööna pidid rajaleidjad kirjutama uudise märgilaagrist, mis vastaks võimalikult paljudele hea uudise kriteeriumitele.

Ennelõuna oli pühendatud tervisliku toitumise ja arvutiõpetuse märgi tegemisele. Tervislikust toitumisest rääkisid Jane Liis Kaasik ja Ruth Lobjakas. Osalejatega vaadati üle toidupüramiid ning selgitati, milliseid vitamiine igast toidurühmast saab. Lõpuks koostati väikestes rühmades taimetoitlase päevane menüü, tuginedes seejuures toidupüramiidile. Arvutiõpetuse märgi tegemist juhendas Jaanus-Janari Kogermann. Rajaleidjad, kes selle märgi tegemisest osa võtsid, tutvusid arvuti ehitusega, arutlesid, milleks nemad arvutit kõige rohkem kasutavad, ning said teada internetis varitsevatest ohtudest.

Laager lõppes tänusõnadega kõigile osalejatele ja korraldajatele. Nii rajaleidjad kui nende juhendajad jäid üritusega rahule ning on lootust, et tulevikus korraldatakse selliseid märgilaagreid veelgi.

 

Ly Kaasik

Back To Top