skip to Main Content

Avatud ja hoolitsev kogudus

Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Kogudus on osa ülemaailmsest adventkogudusest. Eestimaa pealinnas on kogudus tegutsenud juba rohkem kui sajandi. Liikmete arv meie koguduses on kõikunud eri aegadel, sõltudes mõnevõrra sotsiaalpoliitilistest muutustest Eesti ühiskonnas, püsides viimastel aastatel nelja- ja poolesaja inimese ümber. Koguduse töö paremaks korraldamiseks, oma liikmete eest hoolitsemiseks ning neile võimetekohase rakenduse pakkumiseks tegutsevad koguduses erinevad tööharud ja toimkonnad: diakooniatöö, hingamispäevakool, kirjandustoimkond, infotalitus, lastetöö, isikliku töö osakond, muusikatoimkond, noortetöö, tervishoiutoimkond.

Back To Top