skip to Main Content

“Päästja käis inimestega läbi kui see, kes neile paremat soovib. Ta näitas neile üles osavõttu, aitas neid nende tarvidustes ja võitis nende usalduse. Siis Ta kutsus neid: “Käige minu järel!”” (raamatust lk. 37)

Kogu maailma ulatuses valitseb haigus ja kus on olemas inimesed, seal on külluses pattu ja kannatusi.

Arstiteadus ja kirurgia on teinud suuri edusamme. On olemas haigeravijad, kes valgetes kitlites, otsekui soomusvägi, võitleb suure osavusega haiguse ja surma vastu.

Haigus ja mure, kannatused ja valu, need kõik on Jumala käsust üleastumise tagajärjed. Inimene on sekkunud organismi imelise masinavärgi tegevusse, mille tulemusel peen mehhanism oli sunnitud elu püsivuse seadustele vastu töötama, selle tulemuseks on haigused ja surm.

Millised on ravivahendid? Eelkõige õige arusaamine sellest, miks me oleme. Milleks on Taevane Isa meid siia elama asutanud? Millised seadused reguleerivad meie füüsilist ja vaimset elu? Kas need toovad õnnistusi, või olid need määratud selleks, et Tema lapsi õnnetuks teha?

Armas lugeja! Selle tagasihoidliku raamatu kirjutaja – pika elu kogemustega naine – on palju õpetusi kogunud eluseaduste, tervisenõuete ja haiguste ravimise kohta kannatava inimsoo kasuks. Iga mõistlik isa ja ema, iga mees ja naine, võhik ja õpetatud inimene võib siit varandust koguda. Raamat on kirjutatud lihtsas, selges keeles. Selles on õpetusi õppijaile, lootust argadele, troosti haigetele ja rahu väsinuile.

See raamat näitab paremat teed, mis kulgeb küll läbi haige maailm varjude, on aga siiski valgustatud jumaliku armastuse päikesepaiste ja mitte iialgi nurjuva lootusega. Siin on ilmutatud lihtsam ja ilusam elu, mis toob suurema õnne ning rõõmukülluse ja pakub rohkem ruumi sellise abivalmis oleva teenimise jaoks, kus “andmine on õndsam kui võtmine”.

Väljaandja
Laadi raamat maha. (u. 900Kb). Raamat kokkupakitult (u. 300Kb).
In English

Back To Top