skip to Main Content

Mida aeg edasi, seda enam kaugeneme Jeesusest, kui ta füüsiliselt kõndis siin maa peal. Kuid Piiblis on raamatuid – sealhulgas Taanieli ja Johannese Ilmutuse raamat – mille sõnumi täitumine oli paljuski määratud tulevikku. Raamat “Suur võitlus” annab ülevaate ristikoguduse ajaloost, Jeruusalemma vallutamisest aastal 70 p.Kr. kuni tänapäevani, kinnitades ja tuues välja, kuidas Piiblis kirja pandud ennustused on ajalooliselt täitunud. See kinnitab, et Jumala sõna on tõde, nõnda nagu see on olnud minevikus. Samuti kirjeldab raamat tuleviku sündmusi, samamoodi – Piibli prohvetikuulutuste alusel.

Raamatu autori Ellen White’i sõnad enda raamatu kohta – “Kuna Jumala Vaim on avanud mulle Tema Sõna imelised tõed ja mineviku ning tuleviku suured sündmused, olen saanud korralduse ka teistele anda teada kõike, mida mulle on ilmutatud; kirjeldada võitluse kulgu möödunud aegadel ja esitada seda nii, et see heidaks valgust kiiresti lähenevale võitlusele tulevikus. Selle mõttega olen ma püüdnud Jumala rahva ajaloost välja valida ja järjestada just neid sündmusi, mis näitaksid ilmekalt nende suurte tõdede käekäiku, mis on maailmale eri ajastutel proovikiviks antud; nende tõdede käekäiku, mis on äratanud Saatana viha ja maailmaliku kiriku vaenu, kuid mida on alal hoidnud sellised tunnistajad, kes «ei ole oma elu armastanud surmani».

Neis ajaloolistes piltides võime näha eeloleva võitluse endeid. Vaadeldes möödunud võitlusaega Jumala Sõna valguses ja Püha Vaimu kaasabil, võime näha vaenlase pettusi paljastatuna, samuti ohte, mida peavad vältima kõik need, kes soovivad Issanda tulles Tema ees seista «ilma veata».”

 

Laadi raamat maha.

Back To Top