skip to Main Content

Loe Piiblit iga päev! Sellest sõltub sinu elu!

 

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu jalgteel!” (Laulud 119:105)

Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud.” (Pauluse 2. kiri Timoteosele 3: 16-17)

Õpetuse ja tunnistuse juurde! Kui nõnda ei kõnelda, siis ei ole koitu!” (Jesaja 8:20)

 

Lae Piibel maha (vana tõlge, doc-fail, 5000KB); kokkupakitud (zip; 1472KB) variant.

Lae maha Uus Testament (vana tõlge, doc-fail, 1247KB); kokkupakitudvariant (371KB).

Lae maha Vana Testament (vana tõlge, doc-fail, 3889KB); kokkupakitudvariant (1113KB).

Piibel aastast 1914

 

Õndsad on need, kes teevad tema käskude järgi, et neil oleks õigus elupuule ja nad saaksid väravaist linna sisse minna!” (Ilmutuse 22:14; King James Version)

Siin on pühade kannatlikkus; siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku!” (Ilmutuse 14:12)

                                       KÜMME KÄSKU
 

“Mina olen Jehoova, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt, orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!

 

 

Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad!

 

Sa ei tohi Jehoova, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Jehoova ei jäta seda nuhtlemata, kes Tema nime asjata suhu võtab!

 

 

Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema! Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, aga seitsmes päev on Jehoova, sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimetada ühtki talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja ümmardaja, ega su lojus ja võõras, kes su väravais on! Sest kuue päevaga Jehoova tegi taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja Ta hingas seitsmendal päeval: seepärast Jehoova õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle.

 

 

 

 

Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal, mille Jehoova, su Jumal, sulle annab!

Sa ei tohi tappa!

 

Sa ei tohi abielu rikkuda!

 

Sa ei tohi varastada!

 

Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana!

 

Sa ei tohi himustada oma ligimese koda! Sa ei tohi himustada oma ligimese naist, sulast ega ümmardajat, härga ega eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!”

(2. Moosese 20: 2-17)

Back To Top