skip to Main Content

Pühapäeval, 5. juunil toimus Elva kultuurikeskuses laste laulupäev. Selleaastane üritus oli eriline, kuna ta oli järjekorras kümnes laste laulupäev Eestis. Peale osalejate ülejäänud Eestist tuli kohale kümme last ka Tallinna kogudusest.

 

Kontsert algas kell kaks ning selle avas David Nõmmik. Esimesena astusid ette kõige pisemad. Lisaks nende ettekannetele loeti piibliteksti ning kohaletulnud kontserdikülastajad võisid kuulda pillilugusid, luuletust, soololaule ja duette. Tallinna kogudusest esinesid Taali ja Roosi Ann Lehtla lauluga „Palvetelefon“ ning Mariel Peetson flöödipalaga „Tamburiin“.

 

Muusikalistele ettekannetele järgnes kõne, mille pidas Andres Ploompuu. Koos oma sõbra, mängueesel Eslikuga rääkis ta sellest, kuidas Iisraeli rahvas oma rännakul Tõotatud Maa poole läks üle Punase mere. Loost jäi kõlama mõte, et Jumal on alati ustav ning teda võib usaldada.

 

Pärast jutlust tuli ettekandmisele veel üks soololaul ja mõned lood lastekoori esituses. Kontsert lõppes traditsioonilise laste laulupäeva looga „Siis kui Jeesus tuleb taas“. Ürituse lõpuks tänati kõiki osavõtjaid ning nii lapsed kui dirigendid ja korraldajad said endale väikese meene. Lisaks neile öeldi tänusõnad ka lapsevanematele ja õpetajatele, kes aitasid esinejatel laule ja pillilugusid õppida, ning muidugi Jumalale, tänu kellele see kontsert üldse toimuda sai.

Back To Top