skip to Main Content

Tallinn 2014 misjoniprojekti logo: ON võimalik!

Logopack contains: CMYK and RGB files of the logo and slogan (.ai, .tif, .jpg), BW versions, fonts, swatches, guide.

Swatches provided in the files too.

Do not convert the colours, use the codes instead.

Pass on only the complete logopack with this guide.

These guidelines have been produced to help designers use the logo. It is essential that this guide is followed at all times, to maintain a consistent quality across all publications which carry the logo. If you require further advice on the use of the ON võimalik! logo, please contact Mariann Volkonski: mariann@volkonski.com.

Lae alla

Misjonilinn Tallinn 2014 avaldas oma logo

tallinn_2014_logo_on_voimalik

Ülemaailmse adventkoguduse egiidi all Mission to the Cities (MTTC, eesti keeles Misjon Linnadesse) valiti Balti uniooni misjonilinnaks 2014 Tallinn. Projekti nõukogu koosolekutel aasta alguses räägiti palju ühtse logo loomisest, mida saab kasutada kõigi ettevõtmiste ja trükiste koondamisel ühe nimetaja alla. Nüüd on logo valmis.

Projektijuht Andres Ploompuu rääkis, et esialgu pidi paika saama misjonilinna moto, selle nimel peeti arutelusid nii Tallinna kogudustes, projekti nõukogus kui ka meililistides. Nende tulemusena valiti motosõnumiks „On võimalik!”. Logo kujundamise ettepanek otsustati esitada Mariann Volkonskile.

Hea logo tunnuseks peab Andres seda, et logo oleks äratuntav. „Kui inimene logo näeb, siis oskab ta selle taga olevaid inimesi, organisatsioone, eesmärki seostada,” ütles Andres. „Me tahame edasi anda sõnumit, et igavene elu on võimalik. Tahame anda teistsuguse maailmapildi. Me usume, et see on võimalik. Süda logol väljendab kristluse tuuma, mis on armastus. Armastus teeb kõik võimalikuks.”

Mariann ütles, et lähtus logo tegemisel sellest, et logol ei ole spetsiifilist sihtgruppi, vaid see peab kõnetama kõiki inimesi rahvusest ja maailmavaatest sõltumata. „Logo aluseks oleva sõnapaari näol on tegemist motoga, see peab olema kakskeelne ja sloganiks muudetav, mis seadis palju piiranguid, kuna kakskeelset logo on alati keerukas teha, kui sümbol on logo osa ja visuaalne ühtsus eesmärk.”

tallinn_2014_slogan_tervis_on_voimalik

Kakskeelse põhilogo kompositsiooni lõi Miikael Volkonski ja ka tüpograafiaga tegelesid Mariann ning Miikael koos.

Logo peal on olulisel kohal südame kuju. „Sümbolil on ka tähtis kõnetav osa – seda mõistavad kõik, keelelistest piirangutest hoolimata. Sellistel puhkudel valitaksegi kindel tee – klišee ehk midagi, mille iga inimene ära tunneb, mida mõistab ja millega end seostab. Süda, käsi, päikeseloojang ja kassipojad on sellised visuaalsed universaalsed klišeed näiteks. Teedrajavas kunstis on klišee keelatud, aga innovaatilist kunsti mõistavad vähesed ja sellepärast otsustasime Andresega, et süda on kindlapeale minek, sest seda tõlgendatakse reeglina positiivselt. Sügavam tagamõte on ülalt lähtuv armastus, mille kaudu ON võimalik!” rääkis Mariann.

Etteantud sõnapaari osas soovitas Mariann kasutada sõna “ON” läbivate suurtähtedega, et slogani ehitamisel ei tekiks olukorda, kus üks või mitu sõna algavad põhjendamatult suurtähega. „Väike algustäht ei sobinud, kuna antud moto kasutamisega seotud lauseid peab saama alustada suure tähega, et ei tekiks erinevust kirjapildis, mis väikese algustähega logode puhul segaduste allikaks. Läbivad suurtähed rõhutavad, et tõesti ON võimalik! Samuti loob suurtähtedega “ON” slogani keskel mõnusa rütmi. Hüüumärk lõpus annab hoogu ja seab motole/logole/sloganile selged piirid ja võimaluse seda tekstist eristada. Kokku on võimalik logo muutmata moodustada erinevate kampaaniate, projektide ja koolituste tarbeks sloganina terveid lauseid, nt “Tervis ON võimalik!”, “Hingerahu ON võimalik!”.”

Värvid said valitud nii, et oleks vajadusel soodne trükkida ka väikeseid koguseid ja suurema eelarvega trükiste puhul on kasutada rõõmus palett täiendvärve. „Tumehall on soliidne, sinakas tsüaan (trükitsüaan on sinisem ja ka veebi jaoks valisime sinisema koodi) on rahu ja usalduse värv nagu sinised ikka, kollased süstivad positiivsust ja kokku saime sõbraliku logo, mis julgustab, et tõesti ON võimalik!” selgitas Mariann värvivalikut.

Logo kasutuse kohta ütles Andres, et esialgu kasutatakse seda veebis ja tutvustatakse kogudustele. „Kõige esimene kasutus on, et läheb divisjoni, seal tahetakse eksponeerida seda kui unioonipoolset projektilogo,” sõnas ta. „Tallinna I koguduses on palju muutusi oodata, sügisest on seal uued töölised, loodan, et logo võetakse eelkõige siis aktiivselt kasutusele. Ma väga loodan, et logo tiivustab aastatepikkust projekti Tallinnas, see ei ole loodud ainult tänaseks päevaks, vaid on pikema protsessi algus,” lisas Andres.

Tõdva jaaniõhtu

Misjonilinn Tallinn 2014: On võimalik

tallinn-03

2. veebruaril kogunes Tallinnas Misjonilinn Tallinn 2014 meeskond, uniooni esindasid uniooni esimees Valdis Zilgalvis ja kommunikatsioonijuht Guntis Bukalders.

Seekordse kokkusaamise peamine ülesanne oli leida aasta ettevõtmisi ja seminare ühendav hüüdlause. Koosolekule eelnesid elavad arutelud AKELi tööliste listis ja noortelistis. Koosolekul jäid peale On võimalik, Avasta/Avastamine, Tule ja vaata, Invenio ja Revival, millest aasta kaubamärgiks valiti hääletamise teel „On võimalik“.

Projektijuht Andres Ploompuu selgitas just selle motomõtte kasuks otsustamist: „Seda annab väga palju erinevate mõtetega siduda, selle ette või taha panna muid fraase: tervenemine on võimalik, igavene elu on võimalik.“ Sellenimeline lisalehekülg tuleb advent.ee alla ning kujundatakse ka misjoniaastat tutvustavad bukletid. Kõik 2014. aasta misjoniüritused kannavad märki „On võimalik“ ning vastavasisulist sõnumit.

Andres Ploompuu: „“On võimalik“ on Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse misjoniprogramm, mis keskendub 2014. aastal Tallinnale, kus elab enam kui 430 000 inimest. Selle programmi raames toimuvad erinevatele sihtgruppidele mõeldud erinevad projektid, mis on mõeldud uute kontaktide leidmiseks, koguduseliikmete kaasamiseks misjonitööle ning adventkoguduse ja adventsõnumi tutvustamiseks Tallinna elanikele ja külalistele.“

Kevad-talvisel perioodil viib nii eesti- kui venekeelne kogudus läbi oma projekte: 24. veebruaril jagatakse tasuta suppi, märtsis toimuvad rahvusraamatukogus pereteemalised õhtud. Kõik projekti jagunevad oma olemuselt kolme kategooriasse: huviringid (sport, kokandus, käsitöö, kunst); sotsiaalsed projektid (sidemete loomine sotsiaalsuse kaudu – tubakavaba päev, tervisenäitus, terviselaager, laste- ja vanakodude külastamine); evangelisatsiooniprojektid (kontserdid, evangeelne seminar aasta lõpus). Andres Ploompuu: „Kogudused teevad kõiki kolme tüüpi projekte, mujalt tulnud abi on suunatud konkreetsele valdkonnale ja selleks on evangelisatsioon.“

Misjonilinna korraldusmeeskonna järgmine koosolek on 22. veebruaril.

Back To Top