skip to Main Content

Keda Jumal kasutas

  • 25. juuni 2020

Järgmine kord, kui tunned, et Jumal ei saa sind kasutada, meenuta:
*Noa jõi end purju.
*Joona põgenes Jumala eest.
*Aabraham oli liiga vana.
*Naomi oli lesk.
*Iisak oli unistaja.
*Iiob läks pankrotti.
*Jaakob oli valetaja.
*Ristija Johannes sõi putukaid.
*Lea oli inetu.
*Peetrus salgas Kristuse.
*Joosepit kiusati taga.
*Jüngrid jäid palvetades magama.
*Mooses kokutas.
*Marta oli iga asja pärast mures.
*Giideon kartis.
*Samaaria naine oli lahutatud, ja mitte ühe korra.
*Simson oli pikajuukseline naistemees.
*Raahab oli prostituut.
*Sakkeus oli liiga lühike.
*Jeremija ja Timoteos olid väga noored.
*Paulus oli liiga religioosne.
*Taavet oli abielurikkuja ja mõrvar.
*Timoteosel oli(d) (mao)haavand(id).
*Eelija tahtis surra. JA …
*Laatsarus oli surnud!

Lõpeta vabanduste otsimine!
Jumal saab sind täielikult kasutada.
Pealegi, mitte sina pole sõnum, sa oled vaid sõnumitooja.

Soovitused koguduseliikmetele eriolukorras käitumiseks

  • 27. märts 2020

Kallid usukaaslased! Kui tavapäraselt julgustame üksteist sõnadega „ärgem jätkem unarusse oma koguduse kooskäimist“ (Hb 10:25), siis nüüd oleme liidu juhtkonnaga kirja pannud mõned soovitused, mis on esmapilgul vastupidised. Ometi soovime, et koguduses säiliks ja kasvaks kokkuhoidev ja üksteist igakülgselt toetav meelsus, vaatamata sellele, et Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras ei ole meil võimalik tavapäraselt kokku saada.

Loe soovitusi siit

Annetused kirikuhoone renoveerimiseks

  • 10. märts 2020

Tallinna Adventkiriku hoone renoveerimistöödega on alustatud 2020.a jaanuaris. Esimeses etapis uuendatakse  III korruse ruumid. Järgmises etapis on vajadus teostada katuse renoveerimine, mis on hetkel väga halvas seisukorras ning viimases etapis on planeeritud uuendada  kiriku saal ning keldriruumid. Kutsume kõiki annetama, et vajalikud tööd saaksid  teostatud ning olema rõõmsad neid annetusi tehes.

Annetusi saab kanda Seitsmenda Päeva Adventistide Tallinna Esimese Koguduse a/a EE832200001120059736 viide “remondifond”.
Koguduse saalis on olemas ka korjanduskast kiriku saali ukse kõrval, kuhu on oodatud annetused remondifondi.

Teade koroonaviiruse leviku osas

  • 10. märts 2020

Eesti Vabariigi valitsus on seoses koroonaviiruse Covid-19 kiire levikuga riigis välja kuulutanud eriolukorra, millega seoses  jäävad  Tallinna adventkirikus ära kõik teenistused esialgu kuni 22. märtsini 2020.
Sel perioodil korraldatakse hingamispäeval kell 10 hingamispäevakooli ja kell 11 jumalateenistuse videoülekanne www.advent.ee leheküljel.
Edaspidise info osas palun jälgi meie koguduse kodulehte tallinn.advent.ee

• Kutsuda koguduseliikmeid eestpalvele haigestunud inimeste, meditsiinitöötajate, korrakaitsjate ja riigijuhtide eest.
• Hoidma ühendust teiste koguduseliikmetega, näitama üles kristlikku ligimesearmastust ning toetama abivajajaid nii sõna, teo kui ka palvega.
• Jälgima Terviseameti soovitusi viiruste leviku piiramisel.

Palume järgida viiruse etiketi juhiseid, mida saab vaadata terviseameti koduleheküljelt https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Kas Saatan saab sundida meid patus elama?

  • 2. juuni 2019

Kui Jeesus surnust äratati, anti Saatanale surmahaav. Täitus 1 Ms 3:15 – madu (Saatan) oli tõepoolest „salvanud“ Kristuse „kanda“ ristilöömise kaudu, ent Kristus „purustas“ ta „pea“. Kui sa purustad mao pea, siis oled sa ta tapnud. Seega, alates Jeesuse ülestõusmisest on Saatan olnud purustatud.
Taiplikus peas tärkab aga kohe küsimus: „Miks on siis 2000 aasta jooksul jätkunud patt, kurjus ja viletsus, mille autoriks on madu, kes peaks olema purustatud? Miks on saanud võimutseda suured diktaatorid ning miks valitsevad maailmas kuritegevus ja vägivald samasugusel määral nagu enne Veeuputust? Miks on täitunud Pauluse ettekuulutus nii kohutaval kombel, et tõepoolest „kurjad inimesed ja petised lähevad ikka pahemaks“? (2 Tm 3:13). Kas see kõik näeb tõesti välja nagu võidetud vaenlase töö?“
Tekib ka muid küsimusi: „Miks ei tule Jeesus juba tagasi nagu Ta on lubanud, et teha lõpp Saatana tegevusele? Kas Jumalal on ükskõik? Kas Ta lükkab oma tulekut aina edasi, kuni Ta lõpuks tüdib ja otsustab pasunat puhuda ning eesriide alla lasta?“
Me võime neile küsimustele otsida vastuseid kust iganes, kuid lõpuks tuleb meil ikkagi pöörduda Piibli juurde: „…inimene viskab seemet maa peale, … kui vili on valminud, saadab ta sedamaid sirbi sinna, sest lõikus on käes“ (Mk 4:26-29).
Jumala rahvas peab saama täiskasvanuks ja hakkama väärtustama – „uskuma“ – seda, et Kristus on oma surma, maha matmise ja ülestõusmise kaudu võitnud Saatana.
Hb 2:14 ütleb, et Saatan on „halvatud“ [tema võim on murtud, NIV jt], nii nagu ninasarvik või lõvi, keda asjatundjad on uinutinoolega uimastanud, et uurida näiteks looma hammaste seisundit. Saatan ei saa sundida meid patus elama, välja arvatud juhul, kui me otsustame lubada tal meid petta. Kristuse võit Saatana üle ülestõusmises oli imeline, aga nüüd, ütleb Ilm 12:11, peab Jumala rahvas võitma „Talle vere tõttu.“
Saatan väidab siiani, et ühelgi inimesel ei ole võimalik järgida Jumala armastuse seadust, kuid meie eesõigus on saada osa Kristuse aulisest võidust. See on midagi, mille nimel tasub elada!
(Robert J. Wieland)

Back To Top