skip to Main Content

Igal laupäeval kell 10.00 Tallinna Adventkiriku saalis, Mere pst 3
Õppimine toimub väikestes gruppides. Kõik on teretulnud.

2011.a I kvartali täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid:

“Jeesus nuttis”: Piibel ja inimlikud tunded.

Julian Melgosa

Katkeid sissejuhatusest:
Kiri heebrealastele väljendab hästi suurepärast tõde meie Issanda kohta: “Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie, ja siiski ilma patuta” (Hb 4:15).

Vaatamata sellele, kas oleme tunneteharjal või madalseisus, õppigem laskma (eriti madalseisu aegadel) ennast sellest armastusest soojendada, ja siis Jumala armu läbi peegeldagem seda armastust teisele. Sest lõppude lõpuks, sõltumata meie nukrusest, “armastus ei hääbu kunagi!” (1Kr 13:8).

 

Lae alla hingamispäeva kooli õppetükk I kvartal 2011

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid valmistab ette SPA Peakonverentsi täiskasvanute hingamispäevakooli osakond. Õppetükkide ettevalmistus kulgeb ülemaailmse hingamispäevakooli käsikirjade hindamise komitee üldjuhtimisel. Selliselt peegeldavad väljaantud õppetükid ka komiteepoolset panust.

Arhiiv:

 • 2010. aasta IV kvartali teema oli:TAGAPLAANILE JÄÄVAD TEGELASED VANAS TESTAMENDIS
  Gerald ja Chantal Klingbeil  Sisukord: 1. Lugu ja ajalugu 2. Kaaleb: elada usus 3. Hanna: õppides olema keegi 4. Joonatan: sündinud “olema suur” 5. Abigail: kas olukordade ohver? Ei! 6. Uurija: võõramaalase usk 7. Preester Ebjatar 8. Joab: Taaveti nõrk usaldusalune 9. Rispa: ustavuse mõju 10. Jumalamees – sõnakuulelikkus ei ole valikuline 11. Sarepta lesknaine 12. Geehasi: märgist mööda 13. Baaruk: pärandi ehitamine kokkuvarisevas maailmas.  Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk IV kvartal 2010.
 • 2010. aasta III kvartali teemaks oli: LUNASTUSTEEMA PAULUSE KIRJAS ROOMLASTELE (Don F. Neufeld) Sisukord: 1. Paulus ja Rooma 2. Juut ja pagan 3. Kõik on pattu teinud 4. Õigeksmõistetud usu kaudu 5. Õigeksmõistmine ja seadus 6. Üksikasjalisem selgitus usu kohta 7. Võit patu üle 8. Inimene Rooma kirja 7. peatükis 9. Vabadus Kristuses 10. Lunastus juudile ja paganale 11. Armu valik 12. Armastus ja seadus 13. Kõik muu on kommentaarid Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk III kvartal 2010.
 • 2010. aasta II kvartali teemaks oli: TERVIS JA TERVENDAMINE (Peakonverentsi Tervise- ja karskustöö osakond) Sisukord: 1. Ülistada Jumalat, kellelt voogavad kõik õnnistused 2. Valikuvõime 3. Vaimulik ja kehaline tublidus 4. Eluvesi 5. Keskkond 6. Usk ja tervenemine 7. Puhkus ja taastamine 8. Ülistamise õhkkond 9. Karskus 10. Väärikus: terviklikkus ja pühadus 11. Optimism: õnnelikkus ja tervenemine 12. Toit Piiblis 13. Sotsiaaltugi – läbipõimitud suhted Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk II kvartal 2010.
 • 2010. aasta I kvartali teemaks oli: VAIMU VILI (Richard O`Ffill) Sisukord: 1. “Nende viljast…” 2. Aga Vaimu vili on armastus 3. Aga Vaimu vili on rõõm 4. Aga Vaimu vili on rahu 5. Aga Vaimu vili on pikk meel 6. “Aga Vaimu vili on lahkus” 7. Vaimu vili on headus 8. Vaimu vili on ustavus 9. Vaimu vili on tasadus 10. Vaimu vili on enesevalitsus 11. Vaimu vili on õigus 12. Vaimu vili on tõde 13. Vaimu vili: kristliku iseloomu olemus Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk I kvartal 2010: http://www.advent.ee/fail/25876/hpk_2010-1.pdf
 • 2009. aasta IV kvartali teemaks oli: LIIKVELOLEV RAHVAS: NELJAS MOOSESE RAAMAT (Frank Holbrook) Sisukord: 1. Uus kord 2. Inimeste ettevalmistamine 3. Teenimine ja pühendumine 4. Pasunad, veri, pilv ja tuli 5. Hädaldamisest ärataganemiseni 6. Edasimineku kavandamine 7. Võimuvõitlus 8. Preestrid ja leviidid 9. Moosese ja Aaroni patt 10. Prohveti “meeletus” 11. Ebamoraalsus piiril 12. Teine põlvkond: hoiatused 13. Pelgulinnad Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk IV kvartal 2009
 • 2009. aasta III kvartali teemaks oli: ARMSAD JA ARMASTATUD: JOHANNESE KIRJAD (Ekkehardt Mueller) Sisukord: 1. Jeesus ja Johannese kirjad 2. Kogedes Elu Sõna 3. Pöörata patule selg ja käia valguses 4. Käia valguses Tema käsusõnu pidades 5. Käia valguses lahti öeldes maailmalikkusest 6. Käia valguses antikristusi tõrjudes 7. Elu Jumala lastena 8. Armastavad õed ja vennad 9. Usk Jumala Pojasse 10. Kindlus 11. 1. Johannese kirja olulised teemad 12. Johannese kiri valitud emandale 13. Võimuvõitlus Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk III kvartal 2009
 • 2009. aasta II kvartali teemaks oli: KÄIES ELUTEEL – KRISTLASENA (Reinder Bruinsma) Sisukord: 1. Armastus 2. Usk 3. Lootus 4. Elu 5. Ilmutus 6. Patt 7. Arm 8. Puhkus 9. Taevas 10. Jüngerlus 11. Majapidamine 12. Kogukond 13. Misjon Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk II kvartal 2009
 • 2009. aasta I kvartali teemaks oli: PROHVETIAND PÜHAKIRJAS JA ADVENTAJALOOS (Gerhard Pfandl) Sisukord: 1. Taevased kommunikatsioonivahendid 2. Prohvetiand 3. Vaimuannid ja prohvetikuulutamise and 4. Prohvetikuulutamise and ja ülejäänute kogudus 5. Prohvetite inspiratsioon 6. Prohvetite läbikatsumisest 7. Prohvetite töö 8. Prohvetite autoriteet 9. Prohvetliku anni terviklikkus 10. Prohvetite sõnum 11. Prohvetlike tekstide tõlgendamine 12. Prohvetlikult kuulutamise vaimuanni õnnistused 13. Kindlus prohvetlikult kuulutamise vaimuannis Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk I kvartal 2009
 • 2008. aasta IV kvartali teemaks oli: LEPITUS JA KRISTUSE RIST (Ángel Manuel Rodríguez) Sisukord: 1. Jumala olemus: lepituse põhialus 2. Kosmiline kriis: Jumala rajatud korra lõhkumine 3. Pattulangemine 4. Lepitus ja jumalik algatus 5. Lepituse väljakuulutamine 6. Lepituse sümbolid I 7. Lepituse sümbolid II 8. Naisest sündimine – lepitus ja inkarnatsioon 9. Päästmise metafoorid 10. Lepitus ristil 11. Kristuse lepitusohvrist tulenevad hüved 12. Ühendatud Kristusele 13. Lepitus ja universaalne harmoonia Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk IV kvartal 2008
 • 2008. aasta III kvartali teemaks oli: LOOTUSE VAHENDAJAD: JUMALA SUURED MISJONITÖÖLISED (Gary Krause) Sisukord: 1. Praeguseks ajaks: apostel Paulus 2. “Kõigile kõigeks” – Paulus kuulutab maailmale 3. Ristija Johannes: Jeesusele tee valmistaja 4. Jumala Poeg meie keskel 5. Jeesus ja Tema jüngrid 6. Kaastundlik Päästja 7. Apostel Johannes 8. Pöörasuse juurest usu juurde: Apostel Peetrus 9. Misjonitöö tugisammas: Apostel Peetrus 10. Naised misjonitöös 11. Misjonitöö paganlikul maal: Taaniel ja kaaslaskond 12. Varustatud andidega teenimiseks: Filippus 13. “Siin ma olen, läkita mind”: Prohvet JesajaTõmba hingamispäeva kooli õppetükk III kvartal 2008
 • 2008. aasta II kvartali teemaks oli: SUURIM IME – JEESUS (Roy Adams) Sisukord: 1. Kes oli Jeesus 2. Tema jumalikkuse saladus 3. Ta sai kõiges tõeliselt meie sarnaseks 4. Tema õpetuse sügav tarkus 5. Tema imelised teod 6. Tema sõnade sügavam tähendus 7. Tema käitumise mõistatuslikkus 8. Tema elu intensiivsus 9. Tema armastuse hellus 10. Tema surma tähendus 11. Tema ülestõusmise vägi 12. Tema preesterliku teenistuse tõhusus 13. Tema tagasitulek kuninga- ja sõbrana Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk II kvartal 2008
 • 2008. aasta I kvartali teemaks oli OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA (Bertram Melbourne). Sisukord: 1. Ülevaade jüngriksolemisest 2. Jüngriksolemine tollal ja praegu 3. Jeesuse kutse jüngriks saada 4. Isehakanud jüngrite õppetunnid 5. Sugu ja jüngriksolemine 6. Etniline päritolu ja jüngerlus 7. Ettevalmistus jüngerluseks 8. Jüngerluse kogemine 9. Järgides Õpetajat: jüngerlus tegevuses 10. Jüngerlus surve all 11. Veel õppetunde jüngerlusest 12. Lähetus ja volitamine 13. Jüngerluse mudelid Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk I kvartal 2008
 • 2007. aasta IV kvartali teemaks oli SULATUSAHJU TULES (Gavin Anthony). Sisukord: 1. Karjasekepp 2. Katsumused, mis tulevad 3. Linnupuur 4. Kullassepa näo peegeldus 5. Ülimas kuumuses 6. Võitlus Tema väes 7. Hävitamatu lootus 8. Nähes nähtamatut 9. Kiitmise elu 10. Alandlikkus raskes katsumuses 11. Kannatlikkus katsumuses 12. Suremine sarnaselt seemnele 13. Kristus raskes katsumuses Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk IV kvartal 2007
 • 2007. aasta III kvartali teemaks oli NII HEAS KUI HALVAS: ÕPPETUNDE VANA TESTAMENDI ABIELUPAARIDELT (Gordon Christo, Ph D ja Rosenita Christo, M.A.). Sisukord: 1. Aadam ja Eeva: kavandatud ideaal 2. Aabraham ja Saara: proovilepandud ja läbikatsutud usk 3. Iisak ja Rebeka: võistlejate vanemad 4. Jaakob ja Raahel: armastus ja töö 5. Mooses ja Sippora: mõistvad suhted 6. Simson ja tema naised: hukatuslik kirg 7. Boas ja Rutt: kindlad alused 8. Elkana ja Hanna: Ühe tõotuse täitmine 9. Iiobid: elamine kaotustega 10. Taavet ja Batseba: abielurikkumine ja sellele järgnev 11. Ahab ja Iisebel: võimu väärkasutamine 12. Hoosea ja Gomer: truudusetule andestamine 13. Jehoova ja Iisrael: täideviimine peale luhtumistTõmba hingamispäeva kooli õppetükk III kvartal 2007
 • 2007. aasta II kvartali teemaks oli SINU SÕNA ON MU JALALE LAMBIKS: PIIBEL TÄNASEL PÄEVAL (Jonathan Oey Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf). Sisukord: 1. Hääl taevast 2. Viimane sõna 3. Piibli prohvetikuulutuste täitumine 4. Piibel on usaldusväärne 5. Kui kivid kisendavad 6. Piibel ja teadus 7. Sõna meie elus 8. Lootuse ilmutus 9. Piibel ja tervis 10. Piibel ja õnn 11. Igapäevane tarkus 12. Kasvamine Sõna läbi 13. Jumala Sõna püsib Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk II kvartal 2007
 • 2007. aasta I kvartali teemaks oli KOGUJA (James W. Zackrison), sisuks 1. Saalomoni koja tõus ja langus 2. Ei ole midagi uut päikese all? 3. “Mida mu silmad iganes himustasid” 4. Olemisest ja ajast 5. Veel elust päikese all 6. Rikas mees, vaene mees 7. Tuule tagaajamine 8. Jumal lõi inimese ausaks? Mis juhtus? 9. Nähes peeglis tuhmi kujutist 10. “Kõike, mida su käsi suudab korda saata” 11. Surnud kärbsed ja maotaltsutajad: rohkem elust päikese all  12. Tuule tee 13. Lõppjäreldus Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk I kvartal 2007
 • 2006. aasta IV kvartali teemaks oli ALGUSED JA VALIKUD (Arthur Ferch’i varasemate kirjutiste põhjal), sisuks – 1. Alussambad 2. “Alguses…” 3. Maa noorusaeg 4. Kaotatud paradiis 5. Hävitamine ja uuendamine 6. Maa peale veeuputust 7. Inimene Aabram 8. Usk ja nõrkus 9. Usu võit 10. Petmise hind 11. Jaakobist saab Iisrael 12. Vangikongist paleesse 13. Alguse lõpp Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk IV kvartal 2006
 • 2006. aasta III kvartali teemaks oli EVANGEELIUM, 1844 JA KOHTUMÕISTMINE (Clifford Goldstein), alapeatükkideks “Valitsused ja võimud”, Kohus peab algama, Taanieli raamatu 2. peatükk, Taanieli raamatu 7. peatükk, Taanieli raamatu 8. peatükk, Taanieli raamatu 9. peatükk, 70 aastanädalat, 1844 tehtud lihtsaks, Päev-aasta põhimõte, Rooma ja Antiochus, Pühamu ja väike sarv, Kristuse tulekule eelnev kohus, Evangeelium ja kohus, Kohtu tähendus tänapäeval.Tõmba hingamispäeva kooli õppetükk III kvartal 2006
Back To Top