skip to Main Content

Noorteosakonna töö peamiseks eesmärgiks on aidata noortel inimestel leida isiklik päästev sõprus Jeesusega, suurendada vaimulikku osadust Jeesuse ja üksteisega. Aeg-ajalt toimuvad noorteõhtud, kus uuritakse ühiselt Piiblit, kristlikke põhitõdesid ja igapäevaelu aktuaalseid probleeme; lauldakse ja palvetatakse. Samuti korraldab noorteosakond matku ja laagreid ning koordineerib osalemist üle-eestilistest adventnoorte üritustest.

Back To Top