Diakooniaosakonna töö eesmärgiks on korraldada hoolitsust eakate, põdurate, puudustakannatavate või muudes raskustes koguduseliikmete aineliste, hingeliste ja vaimulike vajaduste eest. Vajadusel võimaldatakse liikumisraskustega koguduseliikmeil saada pühast õhtusöömaajast osa nende oma kodus.