skip to Main Content

Maa ajaloo kõige vanemast ajast on vähe kirjutatud. Ainus täiesti usaldusväärne teave leidub Piiblis, eeskätt Vanas Testamendis.

«Patriarhid ja prohvetid» esitab kergestiloetavas, jutustavas vormis Vana Testamendi lood alates loomisest kuni Iisraeli riigi silmapaistva kuninga Taaveti ajani. Näidatakse, milles väljendub Jumala armastus meie vastu läbi kogu ajaloo.

Loe või laadi maha raamat “Patriarhid ja prohvetid”.

______________________

Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi.” (Laulud 139:14)

Aga küsi ometi lojustelt, et need õpetaksid sind, ja taeva lindudelt, et need annaksid sulle teada, või maa loomadelt, et need teeksid sind targaks, ja et mere kalad jutustaksid sulle! Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud Jehoova käsi” (Iiob 12: 7-9)

Looduses võime näha imelisi asju, mis tunnistavad Loojast. Loe (kahjuks eesti keeles hetkel veel ei ole) inglise keeles –

raamat The Wonders of Nature, 1. osa (ja 2. osa) pdf-failina.

Meie ümber on palju eksitust, mis on tõusnud Piibli Loomisloo vastu. Eesti keelde on senini veel üsna vähe selgitavat kirjandust trükitud. Palun lugege järgnevaid ingliskeelseid lehekülgi –

http://www.creationism.org (seal on viide ka paarile venekeelsele, saksakeelsele, soomekeelsele jm. keeles leheküljele);

http://www.evolution-facts.org .

Loe ingliskeelset raamatut (pdf-fail) The Evolution Cruncher, mis sisaldab muuhulgas 1350 teaduslikku fakti (suurem osa ilmalikelt teadlastelt) evolutsiooniteooria vastu (2006. aasta seisuga täiendatud raamatuvariant pealkirjaga Science vs. Evolution).

Raamat “Vasarad tules” (eesti keeles!) – põgus pilguheit mõnedele tõenditele Piibli Loomisloo kasuks.

Back To Top