skip to Main Content

HINGAMISPÄEV – PARIM PÄEV NÄDALAS. – Raamat annab ülevaate hingamispäevast kui Kristuse loomistöö ja lunastustöö mälestusmärgist, hingamispäeva ajaloost ning hingamispäeva rahust südames.  Loe raamatut

 

Hingamispäeva tähendus (12. jaanuari 2007 “Hommikvalve” teema).

Loe tänast sõna “HOMMIKVALVEST” (vaimulik raamatuke, kus igal päeval saab lugeda väikese vaimuliku sõna).

 

TEISED RAAMATUD:

Varajased kirjutised” – Ellen White’i tegevuse esimese 15 aasta väikestele väljaannetele järgnesid paljud ulatuslikumad raamatud, mis sisaldavad elulisi teemasid nende jaoks, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Hoolimata sellest on need varaseimad kirjutised alati eriliselt kallid kõigile seitsmenda päeva adventistidele.

Tänapäeva ühiskond on täis vaimulikku eksiõpetust, mis eksitavad paljusid. “Kui siis keegi teile ütleb: Vaata, siin on Kristus! või: Vaata seal! ärge uskuge. Sest valekristusi ja valeprohveteid tõuseb ja need teevad suuri tunnustähti ja imesid, et eksitada, kui võimalik, ka äravalituid. Vaata, Ma olen teile seda ette ütelnud! Kui teile siis üteldakse: Vaata, Ta on kõrves! ärge minge välja; Vaata, Ta on kambrites! ärge uskuge. Sest otsegu välk sähvab ida poolt ja paistab läände, nõnda peab olema Inimese Poja tulemine.” (Mt. 24:23-27) Kahe suure eksiõpetuse kaudu, milledeks on hinge surematus ja pühapäevale omistatud pühadus, petab Saatan inimesi. (“Suur võitlus”, 588) Loe raamatust “Suur võitlus” 33. peatükki (Esimene suur pettus) ja 34. peatükki (Kas surnud omaksed võivad meiega rääkida?). Loe kogu raamatut “Suur võitlus“.

 

MÕNED INGLISKEELSED LEHEKÜLJED:

http://www.whiteestate.org/ – kõik Ellen White´i raamatud inglise keeles

http://www.ellenwhiteaudio.org/ – Ellen White`i raamatud inglise keeles kuulataval kujul (audio-failidena)

——————-

http://www.maranatha.org.ua/lib/index.php?ch=25 – suur osa Ellen White`i raamatuid vene keeles

Back To Top