skip to Main Content

Siin leidub vajalikku valgust andvat Sõna nii neile, kes usuga esmakordselt kokku puutuvad kui ka neile, kes end juba kristlasteks peavad.

 

“Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.” (Pauluse kiri roomlastele 10:17)

Back To Top