skip to Main Content

25. märtsil, reedeõhtusel jumalateenistusel, toimus Ane Võlma ristimine. Talituse viis läbi Toivo Kaasik. Oma sõnavõtus enne ristimist luges ta Luuka 3. peatükist ette salmid 1-6 ning rääkis nende põhjal Ristija Johannese rollist tolleaegses ühiskonnas. Tema sõnul peaksid tänapäeval jätkama Johannese tööd kõik kristlased. Meile on selleks antud isegi samad „relvad“ – Jumala Sõna ja ristimine. Toivo kutsus neid, kes ei ole veel ristitud, tegema samuti Jumalaga lepingut ning koguduseliikmeid, kes on mingitel põhjustel Jumalast kaugele jäänud, seda lepingut uuendama.

 

Teenistuse muusikalise osa eest kandis hoolt Tallinna koguduse ansambel. Pärast jumalateenistust oli kõigil soovijatel võimalus Anet õnnitleda.

 

Kogudusse võeti Ane vastu hingamispäeva hommikul, 26. märtsil. Palju õnne talle Tallinna koguduse poolt ning kauneid kogemusi igasse päeva.

Back To Top